Bredband & TV

Allmänt

Under 2016 upphandlade föreningen fiberbaserad internet-anslutning, valet föll på Ownit.

I detta informationsbrev ska vi försöka beskriva vilka möjligheter detta erbjuder samt vad man behöver göra för att ta de nya tjänsterna i bruk.

Internet

Alla lägenheter har tillgång till 500-1000 Mbit/s Internet-anslutning. Anslutningspunkten i lägenheten utgörs av en enhet, som antingen monterats på väggen i hallen eller i förrådet (beroende på var elcentralen sitter). I enheten finns ett antal uttag där man med hjälp av en nätverkskabel kan ansluta datorer, etc.  Om man vill undvika allt för mycket kablar kan man med fördel istället ansluta en trådlös router och koppla upp sina datorer trådlöst. Vill man ha sitt nätverksuttag någon annanstans i lägenheten kan man dra ett eget datakablage i lägenheten, mer om kabeldragning lite längre ner i detta informationsbrev.

Vad innebär då detta?

Vi kan nu alla säga upp andra internet-anslutningar tex Comhem, Telia, etc  och istället använda denna nya möjlighet som ger 500-1000 Mbit/s utan kostnad utöver den vanliga bostadsrättsavgiften/hyran. Föreningen tar ansvar fram till boxen i hallen/förrådet, den enskilde medlemmen hyresgästen har ansvar/kostnad från boxen till den utrustning man vill ansluta till internet.

TV

Till varje lägenhet är det draget två fiberanslutningar. Den andra fibern är avsedd för leverans av TV-signal och den slutar i den lite mindre delen av boxen i hallen/förrådet. Under eller vid sidan av den box-delen finns en så kallad F-kontakt. Vill man ansluta sin TV direkt till denna box behöver man en adapter mellan denna F-kontakt och en vanlig antennkontakt till vilken antenn-sladden kan anslutas. Sådan adapter finns tex på Kjell & Co i Fältöversten. Mer troligt är nog att man vill ha sin anslutningspunkt någon annan stans i lägenheten och då får man dra kabel dit, mer om kabeldragning längre ner i detta informationsbrev.

Vad innebär då detta?

Föreningen har sedan bildandet ett avtal med Comhem rörande TV. Detta avtal gäller fram till år 2026 och Comhems utbud kommer att finnas kvar. Många har ju dessutom beställt till olika kanalpaket av Comhem.

Vi rekommenderar att man inte rör kablaget på vilket Comhem-TV levereras om man väljer att gå över till Ownit eller har TV som del av erbjudande från annan bredbandsleverantör. På så sätt kan man alltid gå tillbaka till Comhem om man inte blir nöjd med sitt nya erbjudande.

Föreningen levererar digitalt det obligatoriska basutbudet, (TV 1,TV 2, TV4, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och för närvarande TV6). Kostnaden för detta ingår i bostadsrättsavgiften/hyran.

Utöver det kan man beställa tilläggspaket för digitala kanaler. Beställning ur Comhems utbud görs från Comhems kundtjänst, telefon: 90 222 alternativt https://www.comhem.se/tv.

Beställning ur Ownits utbud görs från Ownits kundtjänst, telefon: 08 – 525 07 300
alternativt https://www.ownit.se/privat-tv.

 

Kabeldragning i lägenheterna

Som vi beskrivet ovan så tar föreningen ansvar för nätet fram till boxen som monterats i hallen/förrådet och det är sedan lägenhetsinnehavarnas eget ansvar och kostnad för hur man vill dra sitt kablage i lägenheterna. Återigen: Vi rekommenderar att man inte rör befintligt Comhem-kablage.

Vi har gjort upp med ett företag som är duktiga på framför allt TV-installationer som erbjuder oss att till rimlig kostnad dra kabel. Beroende på hur komplext man vill ha det kan man räkna med en kostnad mellan 750 och 1500 kronor.

Den som vill ha hjälp ringen eller skickar en intresseförfrågan till AT-installation

Ange i denna intresseanmälan namn, adress, lägenhetsnummer, kontaktuppgifter, vad ni vill ha hjälp med samt lämplig vecka när ni vill ha installationen gjord.

AT-Installation kommer sedan tillbaka med ett antal datum när de kommer hit och genomför jobben och ger då förslag på tid för de som anmält intresse. En förutsättning för lågt pris är ju att de kan göra många jobb samtidigt och på sätt minimera sitt resande och övrig ställtid.

OBS genomförandet av detta installationsarbete kommer att ske i dialog mellan AT-Installation och den enskilde medlemmen. Styrelsen tar inte på sig något koordineringsansvar för detta. Det finns inte någon bindning till att använda just AT-Installation, vi vet bara att de är duktiga på det de gör och har goda referenser.