Ombyggnad/renovering

Bygga om

Samhällets tillsyn av byggandet är numera uppdelat i två delar, bygglov och bygganmälan.

Bygganmälan krävs bl.a. vid nybyggnad, ändring av bärande konstruktion, installation eller ändring av; VVS-system, eldstad och hiss.

Bygglov krävs bl.a. vid nybyggnad, fasadändring, inredning av ny bostad och ändrad användning av byggnad eller del av den. Medlemmarna ansvarar själva för lägenhetens inre utformning. Ombyggnader skall göras på ett fackmannamässigt sätt. Anmälan görs till Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset. Ritningar kan Du köpa från Stadsbyggnadskontoret.

Styrelsen skall alltid godkänna de ändringar du vidtar, se under Dokument, blanketter. Ytterligare information kan du få från Stadsbyggnadskontorets hemsida: http://www.sbk.stockholm.se.