Försäkringar, TryggHansa

Vi har en bostadsrättstilläggsförsäkring genom Trygg Hansa

trygg-hansa-logo

Den har försäkringsnummer 25-0469150428. Brf Starrbäcken 2 org nummer 769603-5851

Försäkrad egendom
Av bostadsrättshavare bekostad fast inredning i bostadsrätt

Egendom som tillför bostadsrättsföreningen, men för vilka bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvar enligt bostadsrättslagen och föreniningens stadgar

Självrisk 1200 kr, vid vattenskador dock 2000 kr