Stadgar

Stadgar för föreningen

Information till mäklare / intresserade till lägenheter i föreningen
Vår praxis för att vi skall kunna godkänna medlemskap av nya medlemmar är behöver följande uppfyllas:

Den/de som skall bo i lägenheten har medlemskapet till 100 %
Om köparen inte har inkomst behöver styrelsen en inkomst garanti motsvarande två års avgifter utställd

Detta är det förfarandet vi haft som rutin i vår förening sedan många år med hänvisning till att

  • säkerställa att de som har rösträtt är de som bor i föreningen så ingen som inte bor i föreningen påverkar oss andra med röstbeslut på stämman
  • de som har medlemskap skall även vara potentiella styrelsemedlemmar och bor man inte i bostaden finns inget intresse att delta i styrelsearbetet
  • medlemmen behöver ha inkomst för att vi skall säkerställa att man kan betala sin avgift till föreningen och om det inte finns behövs en garanti för två år för framtida avgifter genom en bankgaranti som kan ställas ut av annan person

Här kan du ladda ner våra stadgar:
BRF Starrbäcken2, stadgar