Överlåtelse

Säljaren, eller dennes ombud är ansvarig vid överlåtelse av lägenhet. Styrelsen uppger alltid lägenhetsyta i kvadratmeter efter planritning när bostadsrättshavare eller mäklare kontaktar styrelsen. De mäklare m.fl. som vill ha en “mäklarbild” (mäklarinformation över en lägenhet i föreningen) kan vända sig direkt till föreningens ekonomiska förvaltare, Nabo om detta.

Avgifter tas ut enligt stadgarna.

Skicka medlemsansökan till: BRF Starrbäcken 2, Starrängsringen 4, 115 50 Stockholm.