Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand medgives efter ansökan och godkännande av styrelsen med ett år i taget. Styrelsen godtar i allmänhet de skäl som normalt gäller för andrahandsuthyrning. Ansökan görs skriftligt till styrelsen, se under Dokument för blankett.

Uthyrning i andra hand utan medgivande är ett stadgebrott som gör att man kan ha förverkat sin bostadsrätt.

En extra avgift tas ut av den bostadsrättsinnehavare som hyr ut i andrahand enligt följande i våra stadgar:

“Avgiften för andrahandsupplåtelse för lägenhet får per år uppgå till högst 10 % av det prisbasbelopp, enligt 2 kap 6 och 7 § § i Socialförsäkringsbalken, som gäller vid tidpunkten för ansökan om andrahandsuthyrning. Om en lägenhet upplåts i andrahand under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften för andrahandsupplåtelsen efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten i andra hand. Avgift för andrahandsuthyrning betalas av bostadsrättsinnehavaren.”