Fastighetsskötsel

Den löpande skötseln av fastigheten är grunden för förvaltningen. Genom daglig tillsyn och uppmärksamhet kan fel och brister upptäckas i tid, innan fördyrande kostnader uppstår.

Felanmälan avseende fastigheten görs till fastighetsservice (se Kontakter). Meddelanden lämnas på telefonsvarare, fax, eller via föreningens hemsida (e-post). Vid behov av brådskande åtgärder som ej kan anstå till ordinarie arbetstid, t ex vattenskada eller hissfel, anlitas jourfirma enligt anslag i entréerna.

ISS_Cleaning-Services_02_thumb