Radonmätning

Intyg från miljöförvaltningen om att fastigheten uppfyller alla dess krav angående radonhalter. Ladda ner: Radonintyg-20110607