Garage & köinformation, boendeparkering

Föreningen har 53 platser. Garageplatserna fördelas efter föreningens kölista. De sägs upp vid avflyttning. Garageplatserna är fördelade i två garage, Starrängsringen 9 respektive 41.

Köinformation: garage@starrbacken2.se

Parkering
Motorfordon får inte parkeras på gårdarna. Infart för av- och pålastning är tillåten.

garage

Boendeparkering