Energibesparande åtgärder

Här hittar ni PM angående energibesparande åtgärder för uppvärmning av fastigheten, redovisat vid Årsstämman 2012

Ladda ner: Energiutredning