Information om föreningen

Allmän information:
Det finns 5 bostadsrättsföreningar i området.

Fastighetsbeteckning är Starrbäcken 2 i Stockholms kommun i Oscars församling med adress Starrängsringen 2- 26. Total boarea 9 593 m2 samt lokalarea 43 m2. Tomtytan är 7 370 m2 och planförhållanden är fastställda i detaljplan (stadsplan) 1987-11-13. Föreningens fastighet består av 4 stycken flerbostadshus i 6 plan. Hela Starrängsområdet är byggt i ring varav föreningens byggnader utgör 3 ekerhus och del av 1 ringhus. (Hus 11, 12, 13 samt hus 9, 10 och 14 som är sammanbyggda).

Föreningens fastighet består av 110 lägenheter om totalt 9 593 m2 varav cirka
90 procent är upplåtna med bostadsrätt och resterande lägenheter med hyresrätt. Det finns en lokal om totalt 43 m2 och gemensamma utrymmen som skyddsrum, lägenhetsförråd, cykelrum, tvättstuga och barnvagnsrum.

Organisationsnummer: 769603-5851
Adress: BRF Starrbäcken 2, Starrängsringen 4, 115 50 Stockholm

Tillträde till lägenhet
Föreningens stadgar ger föreningen rätt att få tillträde till lägenheten för att göra reparation och underhåll. Normalt aviseras detta en vecka i förväg. De som inte vistas i sin lägenhet under en längre tid bör meddela tillfällig adress och tillfälligt telefonnummer till styrelsen för nödvändiga kontakter.

Anslagstavlor
Anslagstavlorna i entréerna är avsedda för föreningen och dess medlemmar. Klister eller klisterremsor får ej användas på tavlorna. Annonsering från utomstående plockas ned av fastighetsförvaltaren.

Avgifts/hyresbetalning
Avier för inbetalning läggs i brevinkasten omkring tio dagar före kvartalsskiftet. Avgiften betalas i förskott. Använd de förtryckta avierna för postgiroinbetalning. Vi rekommenderar autogiro, vilket du beställer genom din bank eller via vår ekonomiska förvaltare.

Motioner
Du kan som enskild medlem påverka Ditt boende bland annat genom att lämna in motioner för omröstning vid årsstämman. Lämna Din motion till styrelsen i god tid före stämman (se Årsstämma) och glöm inte att skriva under med namn och lägenhetsnummer. Regler för motionstid och annat finns i stadgarna.

Cyklar
Cykelställ finns på gårdarna eller i våra tre cykelrum vid Starrängsringen 4-8, 12-14, 20-22. Tillträde sker med portnyckel. Cyklar får inte placeras i trapphus och förstugor eller lutas mot föreningens hus. Det är absolut förbjudet att låsa fast cyklar i trappräcken. I cykelrummen finns även cykelkrokar.

Elmätare
Elmätare finns för varje lägenhet men avläsningen är centralt placerad

Fläktar
Frånluftsfläkt som man absolut inte får göra några förändringar med. Exempel vid byte av köksfläkt, kontakta föreningens tekniska förvaltningsföretag för sakkunnig information

Förrådsutrymmen
Enligt planritningarna så ingår det att alla lägenheter har förråd, i de flesta fall ligger detta förråd inne i lägenheten men för vissa lägenheter finns detta utrymme utanför lägenheten. Alla dessa förråd är uppmärkta och ingår i lägenhetsplanen.

Extra Förråd
Utöver lägenheternas ordinarie utrymmen har föreningen ca 58 förråd för uthyrning. Dessa förråd är belägna i cykelutrymmena under ekerhusen men det finns även förrådsutrymmen i portarna. Storleken på de olika förråden varierar mellan ca 1.5 kvm till ca 4.5 kvm. De extra förråd som man hyr sägs upp vid behov eller avflyttning och styrelsen fördelar dessa lediga förråden efter kölista. Det är inte tillåtet att förvara möbler m.m. utanför dessa utrymmen.

Kontakta forrad@starrbacken2.se

Föreningslokalen Halvmånen
Föreningen har en föreningslokal på ca 20 kvm med ett litet pentry och en toalett. Du är välkommen att hyra denna lokal för t.ex. barnkalas, konferens, mindre fest osv.

Medlemsinformation
Sker huvudsakligen genom följande kanaler:

– broschyr med samma innehåll som denna sida, vilken delas ut till nya medlemmar
– anslagstavlor i entréer
– särskilda blad för medlemsinformation
– enskilt genom styrelsens medlemmar, förvaltaren och fastighetsskötarna
– föreningens hemsida

Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall, t.ex. kemikalier, målarfärg, batterier och lysrör, måste deponeras på miljöstationer. I telefonkatalogen finner Du adresser till närbelägna stationer. Miljöfarligt avfall får ej kastas i sopnedkast eller ställas i grovsoprummet.

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
OVK är en funktionskontroll av ventilationssystem som enligt SFS 1991:1273 skall göras regelbundet i alla svenska byggnader. Bostadrätthavaren ansvarar för ventilationsystemet i den egna lägenheten.Om det vid obligatorisk ventilationskontroll (OVK) upptäcks att ventilationen i lägenheten satts ur spel kommer detta att åtgärdas på bostadsrättshavarens bekostnad.

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12