Försäkringsinformation

Föreningen är försäkrad genom Brandkontoret. Försäkringen täcker inte bostadsrättstillägg, det åligger medlemmen att själv teckna detta i sin hemförsäkring.