Försäkringsinformation

trygg-hansa-logo

Vi har en bostadsrättstilläggsförsäkring genom Trygg Hansa. Den har försäkringsnummer
25-0469150428 Brf Starrbäcken 2, org.nr 769603-5851

Försäkrad egendom
Av bostadsrättshavare bekostad fast inredning i bostadsrätt. Egendom som tillför bostadsrättsföreningen, men för vilka bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvar enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Självrisk  1200kr, vid vattenskador dock 2000kr