Grovsopor

Vi har ett mobilt soprum med upphämtning av grovsopor ungefär en gång per månad.

Nästa tillfälle är måndag 2 mars kl. 18-19. Det mobila soprummet kommer att stå mellan port 16 och port 10.

Vi har anlitat företaget RuterRetur (www.ruterretur.se) för det mobila soprummet och de tar även emot elavfall och farligt avfall.

Vi hänvisar även till återvinningsstationerna på Erik Dahlbergsgatan 45 och Östermalmsgatan 88 samt Stockholm vatten och avfalls mobila miljöstation som hämtar ungefär varannan månad eller Roslagstulls återbruk som har öppet på helger och vardagskvällar.