Grovsoprum

Grovsoprum finns i huset Starrängsringen 11. Enligt Stockholms Stads bestämmelser är vi ålagda att sortera våra grovsopor. Enligt samma bestämmelser får inte sopor under några som helst omständigheter lämnas utanför soprummet! Vi har ett servitut på det grovsoprum som finns i Bostadsrättsföreningen Svea Artilleris fastighet, Starrängsringen 11. Detta innebär att vi har rätt att nyttja detta grovsoprum och är givetvis med och betalar för de kostnader som uppstår för t.ex. sophämtningen och slarv med hanteringen av soporna.

Elektriska och elektroniska produkter samt batterier skall aldrig lämnas i grovsoprummet. Ring Renhållningsförvaltningen på tel 08-508 465 40 för tips om hur eller var Du kan lämna Din grej (ett nytt producentansvar gäller från 1 juli 2001 och det finns mottagningsplatser i vår närhet på t.ex. Norra Stationsgatan, mån-fre 13-18, lör 10-15).

Det är förenat med skadestånd när dessa produkter hamnar i grovsoprummet och även avsevärda risker, såväl brand- som miljömässigt. Vi uppmanar alla att ta ansvar och se till att ni hanterar era sopor väl genom att bl.a. sortera och packa/platta ihop grejorna väl i grovsoprummet.

Miljöfarligt avfall, returglas, hushållssopor, samt andra sopor som kan vålla olägenhet i form av dålig lukt, får ej kastas i detta utrymme. Se under “miljöfarligt avfall”.

Soprummet är öppet mellan 09-21, övrig tid är det stängt.

Den som behöver slänga avfall som inte hör hemma i grovsoprummet hänvisas till ÅVC Vanadisberget som har öppet på helger och vardagskvällar.