Kontakta oss

Fastighetsskötaren
Fastighetsskötaren APHOS kan svara på de flesta frågor om vår förening. Felanmälan, ny namnskylt och liknande ärenden anmäler du till:

APHOS
Bogårdsvägen 25, 128 62 Sköndal
Felanmälan vardagar kl 09.00-16.00 (telefonsvarare övrig tid)

  • Telefon 08-604 02 59
  • www.aphos.se

Ekonomisk förvaltning
Nabo
Hesselmans Torg 5 (Box 3), 131 06 Nacka
Tel. medlemsfrågor: 010-288 00 27, vardagar 9.00-11.30.
info@nabo.se

Jourpassning utföres av
Stadens Vvs och Energiteknik 

  • Telefon 08-29 43 70, 070-294 37 62

Skadedjur
Genom vårt försäkringsbolag Brandkontoret har vi avtal med Anticimex, tel  075 245 10 00.

Styrelsen
Kontakta gärna medlemmarna för att framföra synpunkter och förbättringsförslag. Ett enkelt sätt är att lägga ett brev i föreningens brevlåda. Brevlådan finns i port Starrängsringen 4.

Festlokal Halvmånen
För bokning av festlokalen Halvmånen kontakta Margareta Cruseman/Ulrika Nisell genom att mejla Halvmanenstarrbacken2@gmail.com

Garage
För information vad gäller garage kontaktas Nils Edberg: garage@starrbacken2.se

Förråd
För information om förråd kontaktas Nils Edberg: forrad@starrbacken2.se

Hyresgäster
Vid frågor som gäller hyresgäster: hyresgast.brfstarrbacken@gmail.com

Hissar
Kontaktperson att ringa om det uppstår problem med hissarna är Jan Cruseman, tel. 070-899 35 83.

Nycklar
För beställning av nycklar kontakta Nils Edberg nycklar@starrbacken2.se

Styrelseledamöter
Henrik Österberg – ordförande, brfstarrbacken2@gmail.com
Susanna Spångberg – kassör
Ulrika Nisell – sekreterare
Fabian Briem
Jan Cruseman

Suppleanter
Charlotte Ferdman
Nils Edberg